Transition de Tropicana à l’Espace 51 : Une exposition de L’Heure Atelier

L’Heure Atelier, centrum voor Uitdrukking en Creativiteit, gelegen op Thiefrystraat 51 naast de Ruimte 51 stelt een tentoonstelling voor met als thema ecologische en maatschappelijke overgang.
De tentoonstelling is het resultaat van het eerste deel van het werk op dit thema waarvan hij een concrete benadering voorstelt, die van hergebruik.
Hij vestigt ook een artistieke brug tussen Ruimte 51 en Tropicana, 2 plaatsen van burgerlijke deelneming.
De tentoonstelling is bereikbaar tot 5 januari 2020
- in de polyvalente zaal van de Ruimte 51 gedurende de uren van activiteiten en onthaal
- in Tropicana, Lakensestraat 148 1000 Brussel.
De tentoonstelling is zichtbaar vanaf de straat of op afspraak.