Een Sinterklaas vieruurtje

Zoals u wellicht weet, brengt het Overlegplatform jullie graag samen bij een feestelijke namiddag.
Op het einde van dit jaar organiseert het OPGG, in samenwerking met de werkgroep Interface, een Sinterklaasvieruurtje.
Zoals gewoonlijk, zal het een aangenaam ontspanningsmoment worden tussen zorgverleners, patiënten en familieleden.

Het vieruurtje vindt plaats op 6 december 2018, tussen 14 en 17u, bij het OPGG, op 8ste verdieping.

Wij wachten jullie in grote getalen !